WARSZTAT: JAK ROZPOZNAĆ OBJAWY I ZAPOBIEGAĆ „WYPALENIU ZAWODOWEMU”

Program warsztatu został opracowany z myślą o wszystkich tych, którzy zajmują się pomocą psychologiczną lub socjalną i często w samotności borykają się z trudnościami zawodowymi. Wiele  czynników powoduje zmęczenie, zniechęcenie i w konsekwencji brak satysfakcji z wykonywanej pracy.

Program warsztatu zakłada zatrzymanie i odwrócenie tego zjawiska, z korzyścią dla rozwoju osobistego uczestników oraz wzrostem skuteczności podejmowanych działań.

Odbiorcy programu są pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się pomocą psychologiczną.

Zakres programu:

 • – stadia wypalenia zawodowego
 • – czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu
 • – rozpoznawanie mocnych i słabych stron funkcjonowania jednostki w zespole,
 • – konstruktywne wykorzystanie sytuacji trudnych,
 • – rozpoznanie własnych zasobów i ograniczeń mających istotny wpływ na funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym,
 • – elementy treningu rozwoju osobistego,
 • – superwizja – konsultacja trudnych sytuacji i przypadków z pracy zawodowej uczestników szkolenia.

Oczekiwane efekty:

 • – nabycie umiejętności kreatywnego wykorzystania własnego potencjału,
 • – własny rozwój osobisty,
 • – możliwość podniesienia skuteczności oddziaływań zawodowych,
 • – wzrost satysfakcji  z wykonywanej pracy.

Czas trwania: 16 godzin (dwa dni szkoleniowe)

Cena: 350 zł od osoby

Termin: zostanie ustalony w momencie zebrania się grupy 10 – 12 osób
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na Państwa terenie dla grupy 10 – 12 osób

Informacje i zapisy:
tel. 608 609 533
tel./fax. (033) 822-82-46
e-mail: agnieszka@ppit.pl

PODZIEL SIĘ:

Close Menu