SZKOLENIE: PRACA Z KLIENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI

SZKOLENIE: PRACA Z KLIENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI

Zapraszamy asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, pracowników DPS. Zakres programu: - rozpoznawanie objawów osiowych jednostek chorobowych - ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne - okresy remisji i nawrotu choroby - specyfika relacji z klientem z zaburzeniami psychotycznymi - „dwa światy” – świat realny i urojony ...

SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY (PRACA Z OFIARĄ I SPRAWCĄ)

Proponujemy Państwu szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Punktów Konsultacyjnych, członków Gminnych Komisji ds. R.P.A., pracowników świetlic. Realizacja przewidziana jest na Państwa terenie, dla grupy kilkuosobowej, lecz nie większej niż 20 osób, w terminie ustalonym z realizatorami. Zakres programu: - Przemoc w rodzinie z problemem ...

WARSZTAT: JAK ROZPOZNAĆ OBJAWY I ZAPOBIEGAĆ „WYPALENIU ZAWODOWEMU”

Program warsztatu został opracowany z myślą o wszystkich tych, którzy zajmują się pomocą psychologiczną lub socjalną i często w samotności borykają się z trudnościami zawodowymi. Wiele  czynników powoduje zmęczenie, zniechęcenie i w konsekwencji brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Program warsztatu zakłada zatrzymanie i odwrócenie tego ...
Close Menu