KONFERENCJA: SPEKTRUM AUTYZMU – NOWE KIERUNKI POMOCY

INFO & REJESTRACJA UCZESTNIKÓW https://spektrumautyzmu.com 16 czerwca 2018, Warszawa Centrum Konferencyjne ADN (Atrium Tower)  ul. Jana Pawła II 25, Warszawa rejestracja: 8:00-9:00 konferencja: 9:00-17:00 Konferencja ma na celu popularyzowanie zintegrowanego podejścia do pomocy osobom ze spektrum autyzmu. Pięć seminariów poprowadzą wybitni specjaliści w swoich dziedzinach: ...

WARSZTATY: ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ

Warszaty asertywności prowadzone przez Ewę Wróbel - psycholożkę, psychoterepeutkę, mediatorkę. Współpraca i opieka merytoryczna - Agnieszka Wróbel, trener II stoponia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka poradników "Asertywność na co dzień" i "Trudny szef". Warsztaty odbywają się w zabytkowej kamienicy położonej w sercu bielskiej starówki, w pobliżu Zamku ...

KURS: ARTETERAPIA I TERAPIA ZAJĘCIOWA

Zapraszamy studentów psychologii i kierunków pedagogicznych, psychologów, pedagogów, nauczycieli, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury, pracowników świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych, pasjonatów pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN. Wbrew pozorom, nie muszą to być ...

KURS SOCJOTERAPII I TRENINGU PSYCHOLOGICZNEGO

Kurs "szkoła trenerów i socjoterapii" Zapraszamy: psychologów, pedagogów, wychowawców, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, interwentów kryzysowych, członków zespołów ds. przeciwdziałania przemocy, osoby zajmujące się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną. Dlaczego u nas? konkretnie i praktycznie przygotowujemy do kompleksowej pracy z rodziną, klientem indywidualnym i do pracy z ...

SZKOLENIE: DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNA DZIECKU Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Szkolenie dla wychowawców, nauczycieli, pracowników świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, psychologów, pedagogów, studentów tych kierunków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Program jest tak skonstruowany, by uczestnicy potrafili rozpoznać objawy i zdiagnozować ich przyczyny, czyli źródło owych trudności oraz poznać metody pracy, pozwalające na zwiększenie skuteczności oddziaływań ...

SZKOLENIE: PRACA Z RODZINĄ – INTERWENCJA I POMOC

Zapraszamy asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic, członków zespołów interdyscyplinarnych, wychowawców placówek opiekuńczych, nauczycieli. Zakres programu: - Rodzina jako system – rozpoznawanie objawów dysfunkcji - Choroba alkoholowa -  mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia - Zjawisko przemocy domowej – charakterystyka osób uwikłanych w przemoc - Syndrom DDA ...

SZKOLENIE: SKUTECZNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Zakres programu: - Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym (zachowania jako objaw – diagnoza problemu) - Granice odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy - Postawy rodzicielskie a skuteczność współpracy - Możliwości i ograniczenia w komunikacji nauczyciel – rodzice - Strategie motywowania do korzystania z pomocy ...

SZKOLENIE: PRACA Z KLIENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI

Zapraszamy asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, pracowników DPS. Zakres programu: - rozpoznawanie objawów osiowych jednostek chorobowych - ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne - okresy remisji i nawrotu choroby - specyfika relacji z klientem z zaburzeniami psychotycznymi - „dwa światy” – świat realny i urojony ...

SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY (PRACA Z OFIARĄ I SPRAWCĄ)

Proponujemy Państwu szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Punktów Konsultacyjnych, członków Gminnych Komisji ds. R.P.A., pracowników świetlic. Realizacja przewidziana jest na Państwa terenie, dla grupy kilkuosobowej, lecz nie większej niż 20 osób, w terminie ustalonym z realizatorami. Zakres programu: - Przemoc w rodzinie z problemem ...

WARSZTAT: JAK ROZPOZNAĆ OBJAWY I ZAPOBIEGAĆ „WYPALENIU ZAWODOWEMU”

Program warsztatu został opracowany z myślą o wszystkich tych, którzy zajmują się pomocą psychologiczną lub socjalną i często w samotności borykają się z trudnościami zawodowymi. Wiele  czynników powoduje zmęczenie, zniechęcenie i w konsekwencji brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Program warsztatu zakłada zatrzymanie i odwrócenie tego ...

PODZIEL SIĘ:

Close Menu