BAW SIĘ RAZEM Z NAMI – CZYLI WZBOGACAMY WARSZTAT WYCHOWAWCY

Zapraszamy na szkolenie: BAW SIĘ RAZEM Z NAMI - czyli wzbogacamy warsztat wychowawcy Odbiorcy: nauczyciele przedszkoli i początkowych klas szkół podstawowych, pracownicy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, wychowawcy, rodzice. O wartości zabawy dla prawidłowego rozwoju dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki zaangażowaniu sfery emocjonalnej mozna usprawnić ...

JAK SIĘ POROZUMIEĆ Z NASTOLATKIEM? – WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Okres dorastania, czyli adolescencji to czas wielkich skrajności - od przesadnych wyobrażeń o własnej mocy do poczucia niskiej wartości, od euforii do depresji, od złudzeń o własnej dorosłości, do dziecięcych zachowań. Młodym ludziom nie jest wtedy łatwo, ale dorosłym wokół nich też nie mniej trudno;) ...

KONFERENCJA: SPEKTRUM AUTYZMU – NOWE KIERUNKI POMOCY

INFO & REJESTRACJA UCZESTNIKÓW https://spektrumautyzmu.com 16 czerwca 2018, Warszawa Centrum Konferencyjne ADN (Atrium Tower)  ul. Jana Pawła II 25, Warszawa rejestracja: 8:00-9:00 konferencja: 9:00-17:00 Konferencja ma na celu popularyzowanie zintegrowanego podejścia do pomocy osobom ze spektrum autyzmu. Pięć seminariów poprowadzą wybitni specjaliści w swoich dziedzinach: ...

WARSZTATY: ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ

Warszaty asertywności prowadzone przez Ewę Wróbel - psycholożkę, psychoterepeutkę, mediatorkę. Współpraca i opieka merytoryczna - Agnieszka Wróbel, trener II stoponia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka poradników "Asertywność na co dzień" i "Trudny szef". Warsztaty odbywają się w zabytkowej kamienicy położonej w sercu bielskiej starówki, w pobliżu Zamku ...

KURS: ARTETERAPIA I TERAPIA ZAJĘCIOWA

Dlaczego u nas? • Kurs arteterapii realizujemy od kilkunastu lat, jesteśmy w kontakcie z wieloma absolwentami, a z niektórymi nawiązujemy współpracę. • Jesteśmy praktykami – treści terapeutyczne realizowane są przez doświadczonych psychoterapeutów, warsztaty artystyczne odbywają się pod kierunkiem artystów, realizujących programy arteterapeutyczne. • Kurs odbywa ...

KURS SOCJOTERAPII I TRENINGU PSYCHOLOGICZNEGO

Kurs "szkoła trenerów i socjoterapii" Zapraszamy: psychologów, pedagogów, wychowawców, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, interwentów kryzysowych, członków zespołów ds. przeciwdziałania przemocy, osoby zajmujące się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną. Dlaczego u nas? konkretnie i praktycznie przygotowujemy do kompleksowej pracy z rodziną, klientem indywidualnym i do pracy z ...

SZKOLENIE: DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNA DZIECKU Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Szkolenie dla wychowawców, nauczycieli, pracowników świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, psychologów, pedagogów, studentów tych kierunków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Program jest tak skonstruowany, by uczestnicy potrafili rozpoznać objawy i zdiagnozować ich przyczyny, czyli źródło owych trudności oraz poznać metody pracy, pozwalające na zwiększenie skuteczności oddziaływań ...

SZKOLENIE: PRACA Z RODZINĄ – INTERWENCJA I POMOC

Zapraszamy asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic, członków zespołów interdyscyplinarnych, wychowawców placówek opiekuńczych, nauczycieli. Zakres programu: - Rodzina jako system – rozpoznawanie objawów dysfunkcji - Choroba alkoholowa -  mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia - Zjawisko przemocy domowej – charakterystyka osób uwikłanych w przemoc - Syndrom DDA ...

SZKOLENIE: SKUTECZNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Zakres programu: - Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym (zachowania jako objaw – diagnoza problemu) - Granice odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy - Postawy rodzicielskie a skuteczność współpracy - Możliwości i ograniczenia w komunikacji nauczyciel – rodzice - Strategie motywowania do korzystania z pomocy ...

SZKOLENIE: PRACA Z KLIENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI

Zapraszamy asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, pracowników DPS. Zakres programu: - rozpoznawanie objawów osiowych jednostek chorobowych - ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne - okresy remisji i nawrotu choroby - specyfika relacji z klientem z zaburzeniami psychotycznymi - „dwa światy” – świat realny i urojony ...

PODZIEL SIĘ:

Close Menu