KURS: ARTETERAPIA I TERAPIA ZAJĘCIOWA

Zapraszamy studentów psychologii i kierunków pedagogicznych, psychologów, pedagogów, nauczycieli, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury, pracowników świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych, pasjonatów pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Wbrew pozorom, nie muszą to być osoby określane jako ”uzdolnione plastycznie” – mimo iż w programie realizowany jest blok warsztatów plastycznych. Program przygotowuje do pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i dorosłych, z zastosowaniem metod i technik arteterapii. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo – treningową, z naciskiem na rozumienie procesu grupowego i adekwatnego zastosowania poznanych technik.

Uczestnicy w praktyce doświadczają działań plastycznych, umożliwiających przeżycie sukcesu, poznają różnorodne techniki rękodzieła artystycznego, zapoznają się z możliwościami tkwiącymi w realizacjach teatralnych i choreoterapii.

Obok działań artystycznych realizowane są treści psychoedukacyjne i terapeutyczne, dotyczące diagnozy i pomocy psychologicznej, kontaktu terapeutycznego z pacjentem/klientem, specyfiki procesu grupowego i faz rozwoju grupy.

Harmonogram zjazdów:
I zjazd
Zakres programu:
– Diagnoza deprywacji potrzeb psychicznych
– Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym
– Terapeutyczna funkcja działań artystycznych
– Techniki plastyczne umożliwiające przeżycie sukcesu – Marbling Art Ebru – czyli malowanie na wodzie
– Technika terapii zajęciowej: filcowanie na mokro kwiatów

II zjazd
Zakres programu:
– Dysfunkcja rodziny i jej skutki
– Diagnoza mechanizmów obronnych wykształconych w procesie rozwoju
– Diagnoza rysunku
– Techniki terapii zajęciowej – filcowanie ma mokro i sucho, decoupage

III zjazd
Zakres programu:
– Trening umiejętności wychowawczych – praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
– Teatr „od kuchni” – zajęcia w Teatrze Lalek „Banialuka”
– Warsztaty choreoterapii
– Charakteryzacja i stylizacja postaci
– Warsztaty teatralne

IV zjazd
Zakres programu:
– Kontakt w sytuacji pomagania
– Kreatywność czy destrukcja – zastosowanie arteterapii w profilaktyce i terapii dzieci i młodzieży
– Techniki terapii zajęciowej – tworzenie biżuterii ze szklanych kaboszonów i półfabrykatów jubilerskich

Kolejność warsztatów na poszczególnych zjazdach może ulec zmianie.

Oczekiwane efekty:
– wzrost własnej kreatywności uczestników szkolenia
– nabycie umiejętności korygowania trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką
– poznanie technik plastycznych umożliwiających przeżycie sukcesu i podniesienie samooceny
– poznanie technik rękodzieła artystycznego (terapia zajęciowa)
– poznanie form i metod pracy pozwalających na autoprezentację – warsztaty teatralne
– zwiększenie skuteczności oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą
– własny rozwój osobisty, umiejętność korzystania ze swoich zasobów psychicznych

Uczestnicy otrzymują:
– zaświadczenia uczestnictwa – zgodne z rozporządzeniem MEN
– materiały i narzędzia do realizacji artystycznych podczas trwania kursu
– wykonane przez siebie prace
– po ukończeniu kursu – materiały szkoleniowe
– w uzasadnionych przypadkach referencje od osoby prowadzącej zajęcia przydatne w poszukiwaniu pracy

Czas trwania: 100 godzin edukacyjnych (4 zjazdy po 25 godz. – piątek, sobota, niedziela)

Miejsce: Pracownia Psychoedukacji i Terapii, ul. Wzgórze 5, I piętro, 43-300 Bielsko-Biała (www.ppit.pl)
UWAGA! Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu (warunki turystyczne).

Termin pierwszego zjazdu: 6 – 7 – 8 września 2019 r.:
– piątek (6.09) godz. 15.00 – 19.00
– sobota (7.09) godz. 9.30 – 19.00 (przerwa obiad. 14.00 – 15.30)
– niedziela (8.09) godz. 9.30 – 14.00

II zjazd: 4 – 6 października
III zjazd: 25 – 27 października
IV zjazd: 15 – 17 listopada

Cena: 1.800 zł od osoby – koszt szkolenia (wykłady, zajęcia warsztatowe, materiały do realizacji warsztatów artystycznych). + wpisowe 200 zł
Uwaga! Istnieje możliwość indywidualnego planu rat, w dogodnych terminach.

PROWADZĄCE:
Kurs ‘Arteterapia i terapia zajęciowa’ prowadzony jest przez zespół specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie terapeutycznej i arte terapeutycznej pracy z grupą:

Agnieszka Wróbel – trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, plastyk, pedagog, reżyser młodzieżowych grup teatralnych. Autorka książek: ‘Asertywność na co dzień – czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi’, wydanej pod patronatem magazynu psychologicznego “Charaktery” oraz ‘Trudny szef, czyli jak porozumieć się z przełożonym’. Prowadzi szkolenia z zakresu arteterapii i treningu twórczości, pracy z dzieckiem z rodzin dysfunkcyjnych, kurs treningu psychologicznego, socjoterapii. Realizuje autorskie programy z zastosowaniem terapii stymulującej i kontaktowej – arteterapii, dogoterapii.

Justyna Wróbel-Mikołajczyk – Założycielka Pracowni Kreatywności (www.pracowniakreatywnosci.pl). Absolwentka Studia Sztuki w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Posiada doświadczenia zawodowe jako plastyk teatralny, charakteryzator, stylista. Z dziećmi i młodzieżą prowadziła zajęcia warsztatowe z elementami arteterapii na obozach psychoedukacyjnych i w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w ramach programów profilaktyki kreatywnej.
W Pracowni Kreatywności realizuje szkolenia przede wszystkim w zakresie filcowania, ale także tworzenia biżuterii, wykonywania masek, oprawy plastycznej spektaklu teatralnego, charakteryzacji i stylizacji postaci. Współautorka czterech książek z serii “Magia filcowania”

Dominika Borowska-Stasica – Certyfikowany coach, psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
(rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Od 10 lat pracuje z ludźmi prowadząc treningi, grupy rozwojowe oraz indywidualne konsultacje i sesje coachingowe. Dyrektor bielskiego Centrum Inicjowania Zmian, liderka Klubu Coacha w Bielsku-Białej. Pracuje metodą coachingową, arte- i choreoterapii.

Anna  Kliś Karkoszka – Plastyk ze specjalizacją „Tkactwo artystyczne – formy użytkowe”. Prowadzi własną pracownie artystyczną,  gdzie realizuje różnego rodzaju zlecenia na prace malarskie. Maluje obrazy w technice olejnej, akrylowej, portrety, rysunki, artykuły dekoracyjne z drewna, szkła, tkaniny. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz warsztaty plastyczne dla dorosłych. W ramach Kursu Arteterapii realizuje zajęcia z Marbling Art Ebru – malowania na wodzie.

Julia Adamczyk – założycielka Pracowni Tygiel Rozmaitości (obecnie Pracownia Tygiel Kreatywności). Absolwentka Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, plastyk. Od 10 lat prowadzi kursy i zajęcia rękodzielnicze z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, zarówno we własnej pracowni jak również: w domach kultury, świetlicach, szkołach, stowarzyszeniach. Prowadzi swoją grupę rękodzielniczą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Na co dzień oprócz warsztatów czynnie zajmuje się rękodziełem.

Informacje i zapisy:
tel.: 608 609 533
e-mail: biuro@ppit.pl
Rezerwacja udziału w szkoleniu: przez wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia (dostępnej na stronie www.ppit.pl).

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy.

PODZIEL SIĘ:

Close Menu