SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY (PRACA Z OFIARĄ I SPRAWCĄ)

Proponujemy Państwu szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Punktów Konsultacyjnych, członków Gminnych Komisji ds. R.P.A., pracowników świetlic.

Realizacja przewidziana jest na Państwa terenie, dla grupy kilkuosobowej, lecz nie większej niż 20 osób, w terminie ustalonym z realizatorami.

Zakres programu:

  • – Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym
  • – Objawy współuzależnienia, mechanizmy funkcjonowania ofiary przemocy
  • – Uzależnienie od alkoholu a stosowanie przemocy
  • – Przyczyny zachowań agresywnych w ujęciu psychodynamicznym
  • – Praca z ofiarą przemocy – motywowanie do przyjęcia pomocy
  • – Pierwszy kontakt ze sprawcą przemocy
  • – Konsultacje specjalistyczne przypadków z pracy zawodowej uczestników
  • – Trudności w kontakcie z ofiarą i sprawcą – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Szkolenie prowadzone jest przez psychologów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Koszt: 1,200 zł za szkolenie grupy
(tj. przy grupie dwudziestoosobowej – 60 zł od osoby)

Metody pracy: mini – wykłady, seminaria, zajęcia warsztatowe

Termin: do uzgodnienia z odbiorcami szkolenia

Informacje i zapisy:
tel.: 608 609 533
tel./fax. (33) 822-82-46
e-mail: agnieszka@ppit.pl

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i zaświadczenia uczestnictwa.

PODZIEL SIĘ:

Close Menu