SZKOLENIE: DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNA DZIECKU Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Szkolenie dla wychowawców, nauczycieli, pracowników świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, psychologów, pedagogów, studentów tych kierunków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Program jest tak skonstruowany, by uczestnicy potrafili rozpoznać objawy i zdiagnozować ich przyczyny, czyli źródło owych trudności oraz poznać metody pracy, pozwalające na zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych.

Zakres programu:

  • – zachowanie jako objaw – rozpoznawanie objawów
  • – specyficzne uwarunkowania okresu adolescencji
  • – diagnoza strategii i mechanizmów obronnych przyjmowanych przez dzieci
  • – praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
  • – skuteczna komunikacja w relacji z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, z cechami ADHD
  • – kontakt w sytuacji pomagania – praca z dzieckiem agresywnym i autodestrukcyjnym
  • – pomoc dziecku z zaburzeniami lękowymi
  • – superwizja – konsultacje specjalistyczne przypadków z pracy zawodowej uczestników szkolenia

Czas trwania: 25 godz.

Godzinowy rozkład zajęć:
piątek: 12.00 – 19.00
sobota: 9.30 – 19.00
niedziela: 9.30 – 14.00

Koszt: 550 zł od osoby

Miejsce: Pracownia Psychoedukacji i Terapii
Bielsko – Biała ul. Wzgórze 5 – I piętro

Termin: do ustalenia

Informacje i zgłoszenia:

tel.: 608 609 533
e-mail: biuro@ppit.pl

Rezerwacja udziału w szkoleniu:
przez wysłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA dostępnej na stronie www.ppit.pl

Prowadzący:
Agnieszka Wróbel – trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Katarzyna Borak – pedagog, trener rodzin zastępczych, wychowawca w Domu Dziecka w Bielsku-Białej
Anna Bobek – psycholog, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Bielsku-Białej

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN i materiały szkoleniowe.
Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

PODZIEL SIĘ:

Close Menu