SZKOLENIE: PRACA Z KLIENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI

Zapraszamy asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, pracowników DPS.

Zakres programu:

  • – rozpoznawanie objawów osiowych jednostek chorobowych
  • – ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
  • – okresy remisji i nawrotu choroby
  • – specyfika relacji z klientem z zaburzeniami psychotycznymi
  • – „dwa światy” – świat realny i urojony
  • – roszczeniowość klienta psychotycznego
  • – świadomość możliwości wglądu klienta
  • – możliwości i ograniczenia osób pomagających
  • – konsultacje specjalistyczne przypadków z pracy zawodowej uczestników szkolenia
  • – trudności w kontakcie z klientem i jego rodziną – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowem

Metody pracy: mini – wykłady, seminaria, zajęcia warsztatowe

Termin: do uzgodnienia
godz. 9.30 – 15.00

Miejsce: Pracownia Psychoedukacji i Terapii,
Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 5 (I piętro)

Koszt: 160 zł od osoby

Realizatorzy:
Agnieszka Wróbel – psychoterapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka książek „Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi”, „Trudny szef, czyli jak się porozumieć z przełożonym” (wyd. Samo Sedno  2011, 2012) oraz “Sztuka wychowania”, Bielsko-Biała 2017
Alicja Lipska-Piątek – psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Informacje i zgłoszenia:
e-mail: biuro@ppit.pl, agnieszka@ppit.pl
tel. 608 609 533, 791 970 787
www.ppit.pl

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa zgodne z rozporządzeniem MEN i materiały szkoleniowe.

PODZIEL SIĘ:

Close Menu